B-kuldet

Gina-avlTinkasLester

Født: 11. Maj 2015
Antal: 7 (1 død) – 3 hunner, 4 hanner
Farver: 2 blå, 2 blå tortie, 3 sort

Navne:
Balthazar von Jul (Blå han) – Bor hos Trine (KBH)
Bluebell von Jul (Blå tortie hun) – Bliver her
Bastian von Jul (Sort han) – Bor hos Marita (NO)
Beethoven von Jul (Blå han) – Bor hos Marita (NO)
Bellatrix von Jul (Blå tortie hun) – Bor hos Merete (NO)
Bach von Jul (Sort han) – Bor hos Johanne (Fyn)